Produktkategorier

Anlagsbärartest

Anlagsbärartest för s k recessiva sjukdomar lämpar sig speciellt för blivande föräldrar där det redan finns kännedom om ärftliga sjukdomar i släkten. Vi har också märkt en efterfrågan från par som planerar IVF.

Mer info


Cancerrisk

De tre vanligaste cancerformerna är bröst-, prostata- och colorektalcancer. Vi har nu återigen möjlighet att börja erbjuda det s k Stockholm-3 testet för riskbedömning av prostatacancer.

Observera att dessa typer av tester utgör riskbedömningar, inte sjukdomsdiagnostik.

Mer info

Demens

Ungefär 160 000 personer i Sverige lider av demens. 100 000 av dessa har diagnostiserad Alzheimers sjukdom. Vi erbjuder nu tillsammans med laboratoriet Life Genomics test för ApoE.

Mer info


Farmakogenetik

Genom att studera genetiska variationer i olika enzymsystem kan nedbrytningshastigheter och läkemedelsrespons bedömas individuellt. Detta är ett sätt att minimera obehag, skada och kostnader som orsakas av felaktig medicinering.

Mer info

Fosterdiagnostik

NIPT (Non Invasive Prenatal Testing) har på senare år gjort sitt intåg i den prenatala fosterdiagnostiken. Testet erbjuds idag av många aktörer som ett första screening-test för s k trisomier. Fördelen är att NIPT är mindre riskfyllt än tidigare använda metoder baserade på fostervattenprov.

Mer info