Anlagsbärartest Duopanel (CF, SMA)

Buy this
  • 6 200,00 kr

Anlagsbärartest Duopanel (CF, SMA) omfattar analys av gener för både Cystisk Fibros och Spinal Muskelatrofi.