Anlagsbärartest Triopanel (CF, SMA, FX)

Buy this
  • 6 400,00 kr

Anlagsbärartest Triopanel (CF, SMA, FX) omfattar analys av gener för både Cystisk Fibros, Spinal Muskelatrofi och Fragilt X.