NIPT inkl 22q11

Buy this
  • 5 650,00 kr

NIPT (Non Invasive Prenatal Testing) inkl 22q11-deletioner

  • Testet omfattar Trisomi 21 (Downs syndrom), Trisomi 18 (Edwards syndrom), Trisomi 13 (Pataus syndrom).
  • 22q11-deletioner (DiGeorges eller Catch 22) analyseras. Detta är relativt ovanliga syndrom och orsakar kliniska symptom i varierande grad.

Det går också vanligen att gör en könsbestämning av barnet och även analysera könskromosomavvikelser. Bland dessa kan nämnas XO (Turner) samt XXY (Klinefelter). Observera dock att dessa könskromosomanalyser inte alltid kan genomföras om den fetala DNA-koncentrationen är för låg. Vi tar därför inte ut någon extra avgift för dessa analyser.

Graviditeten måste ha nått vecka 10+0 eller senare när detta test tas (för detaljer se fostertest.se).