Om oss

Vi startade under 2018 som ett alternativ för de som vill undersöka sina genetiska förutsättningar och risker för några utvalda sjukdomar, men som fortfarande är friska. Denna typ av genetiska tester är ofta relativt kostsamma och bekostas vanligen inte av allmän sjukvård såvida det inte handlar om sjukdomsdiagnostik.

Ganska snart insåg vi att fler och fler tester kan köpas via nätet från en lång rad olika leverantörer. Dock varierar kvalitet och den genetiska rådgivning som vi anser bör följa med testresultatet. Vi samarbetar med ett flertal laboratorier, men bara med de som uppfyller högsta kvalitet.

Vi är en liten nätverksbaserad organisation med närhet till såväl akademi som laboratorieverksamhet. Den vetenskapliga kompetensen är hög och det är en förmån att få jobba med dessa kollegor.

mvh
Lars S

Specialist Allmänmedicin samt VD. Arbetar dessutom med kliniskt patientarbete samt handledning av utbildningsläkare. Medicinskt ansvarig inom företaget Life Genomics.

Mikael Kubista, PhD, tidigare professorn i molekylär bioteknik

VD för TATAA Biocenter samt styrelseordförande i Gendoktorn Medicinsk Service. Startade på 90-talet LightUp Technologies, ett företag inom molekylär infektionsdiagnostik, samt 2001 TATAA Biocenter, som erbjuder molekylära analyser till såväl industrin som akademien. Introducerade 2014 icke-invasiv fosterdiagnostik (NIPT) i Sverige genom grundandet av företaget Life Genomics.

Mikael Tyrberg

Språk och musikintresserad medicinstuderande, som vid sidan av studierna på Sahlgrenska jobbar med provtagning och rådgivning på Gendoktorn.