Att beställa

Så här går det till:

1. Beställ och betala produkten här i web-butiken. Du kan välja olika betalningsalternativ.

Du kan också betala i samband med provtagningen om den sker hos oss. Gå då vidare till steg 2a för att boka en tid.

2. Nästa steg är provtagning. Provtagning kan ske på olika sätt beroende på vilken produkt du beställt. Vi arbetar med blod- eller salivprover. Det finns nu två alternativ:

a) Boka tid hos oss i Göteborg för provtagning.

b) Alternativt skickar vi ett provtagningskit och instruktioner till dig. Kontakta oss för detaljer.

3. Efter provtagning (2b ovan) skickar du du tillbaka provtagningskitet till oss för analys.

4. När analysresultatet är färdigt kontaktar vi dig igen. Detta sker enligt överenskommelse per telefon, brev eller epost. Du får då möjligheten att diskutera provsvaret och även utifrån detta få medicinska råd.

Enklast är att använda länkarna 1 och 2a eller 2b nedan: