Fosterdiagnostik

Allmänt

NIPT (Non Invasive Prenatal Testing) har på senare år gjort sitt intåg i den prenatala fosterdiagnostiken. Testet erbjuds idag av många aktörer som ett första screening-test för s k trisomier. Fördelen är att NIPT är mindre riskfyllt än tidigare använda metoder baserade på fostervattenprov. Om NIPT visar misstänkt kromosomavvikelse så rekommenderas fortfarande traditionellt fostervattenprov.

Observera att vi inte tillhandahåller andra kontroller eller aktiviteter kring graviditeten. (NIPT erbjuds t ex via barnmorskeenheter där också rådgivning, ultraljud, kliniska undersökningar, etc ingår.) Dock erhåller du en läkarbedömning av ditt resultat och har möjlighet att diskutera detta per telefon. När du bokar tid för provtagning så var noga med att graviditeten har nått vecka 10+0 eller senare när provet tas.

NIPT i Norge

NIPT er godkjent i Norge fra 38 år. Yngre kvinner er så langt henvist til prøvetaking i utlandet. Vi har for øyeblikket ikke muligheten til å sende NIPT til / fra Norge. Interesserte har derfor måttet reise til oss i Gøteborg for prøvetaking. Kontakt oss via e-post eller direkte på reservasjonssiden for å avtale tid.

.


Tester


Boka tid för provtagning hos oss på Odinsgatan: